Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Nabór wniosków w ramach KFS
Statystyki graficzne

Nabór wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

- doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
- kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Środki z KFS na kształcenie ustawiczne będą przyznawane zgodnie z priorytetami wydatkowania środków ustalonymi przez Ministra właściwego do spraw pracy na 2017 r. tj.:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe,
transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.


Pracodawca, który jest zainteresowany uzyskaniem środków w ramach KFS powinien złożyć wniosek wraz z załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce lub siedzibę prowadzenia działalności.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW OD DNIA 09.08.2017 r. DO DNIA WYCZERPANIA ŚRODKÓW.

Formularz wniosku dotyczący finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach KFS wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej tutejszego urzędu pracy (tutaj) oraz w siedzibie PUP w Bytowie pokój nr 14.

Przed złożeniem wniosku zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.
 

Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie pokój nr 14 oraz dostępne są na stornie internetowej Urzędu. Osoby do kontaktu Magdalena Tomaszewska tel. 59 823 41 26 oraz Malwina Gierszewska tel. 59 823 41 27.

Aktualność dodana przez: Marek Szulist (2017-08-09 08:50:26) , zredagowana przez: Marek Szulist (2017-08-10 09:28:05)
Data wydarzenia : 2017-08-09
Data publikacji : 2017-08-09

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/wydarzenie/315/nabor-wnioskow-w-ramach-kfs